Lične zamenice u engleskom jeziku

Koristeći samo lične zamenice u engleskom jeziku, kako bi na engleskom nazvao: Svog sagovornika? Svoje sagovornike onda kada ih ima više? Sebe i svoje sagovornike zajedno? Sebe i svog sagovornika zajedno? Sebe? Žensku osobu koja ne učestvuje u razgovoru? Više ženskih osoba koje ne učestvuju u razgovoru? Mušku osobu koja ne učestvuje u razgovoru? Više […]

Read More

Nepravilni glagoli u engleskom jeziku sa srpskim prevodom

Nepravilni glagoli u engleskom jeziku su neophodni u učenju engleskog jezika jer su skoro svi najvažniji glagoli među njima i ako se blagovremeno nauče napamet, učenje gramatike i progovaranje na engleskom je posle toga znatno olakšano.
Bez znanja nepravilnih glagola napamet, problemi sa ,,učenjem gramatike“ se teško prevazilaze.
Naučite ih kao pesmicu, čak je nebitno ako ne znate čemu sve to… kasnije će se rasvetliti kada ih budete ,,vadili iz glave“ kad god vam zatrebaju, a zatrebaće.

Read More