Lične zamenice u engleskom jeziku

Koristeći samo lične zamenice u engleskom jeziku, kako bi na engleskom nazvao: Svog sagovornika? Svoje sagovornike onda kada ih ima više? Sebe i svoje sagovornike zajedno? Sebe i svog sagovornika zajedno? Sebe? Žensku osobu koja ne učestvuje u razgovoru? Više ženskih osoba koje ne učestvuju u razgovoru? Mušku osobu koja ne učestvuje u razgovoru? Više […]

Read More